Dziecko z bliska

Pierwsza polska książka o rodzicielstwie bliskości. „Dziecko z bliska” kompleksowo opisuje relacje w rodzinie, nawiązywanie i utrzymywanie więzi między rodzicami a dziećmi i pomiędzy rodzeństwem. Podsuwa rodzicom konkretne narzędzia, pomagające zbudować bezpieczną, trwałą relację rodzic-dziecko. Podpowiada, jak wychować pociechę na empatycznego i mądrego człowieka.

 

 

 

• Jak pomóc dziecku rozpoznawać i wyrażać emocje?
• Czy karać, czy nagradzać?
• Jak i gdzie postawić granice?
• Konsekwentnie zabraniać czy czasem pozwolić?
• Jak nie zapomnieć o własnych potrzebach?

Agnieszka Stein, ceniona przez polskich rodziców psycholog dziecięca proponuje inspirującą koncepcję trzech R:
RELACJA – nawiązanie i dbanie o dobrą więź pomiędzy dorosłymi a dziećmi;
REGULACJA – rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych,nauka samoregulacji emocji;
ROZWÓJ – wsparcie dziecka w rozwoju, rozwój osobisty dzięki obcowaniu z dziećmi.

O książce:
Książka Agnieszki Stein jest unikalna. Mądra, choć się nie mądrzy. Praktyczna, a przecież nie pokazuje jedynej „właściwej” drogi. Pełna szacunku zarówno dla dzieci, jak i rodziców. „Dziecko z bliska” pokazuje, że jesteśmy istotami społecznymi, a nasze człowieczeństwo spełnia się w bliskich relacjach z innymi ludźmi. Jednak relacje możemy tworzyć tylko wtedy, gdy zaufamy innym. A zaufania uczymy się od pierwszych chwil życia. Agnieszka Stein wie, że „najważniejsze sprawy świata decydują się w dziecinnym pokoju”. (Justyna Dąbrowska, psycholog, redaktorka naczelna magazynu „Dziecko”)

Dziecko z bliska
Agnieszka Stein
Wydawnictwo Mamania

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: