Ferie – ZHP

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP zaprasza na Półkolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej – Małą Akademię Tatralno – Dziennikarską. W programie między innymi Warsztaty teatralne i dziennikarskie oraz wiele innych atrakcji.

PROGRAM
* I tydzień: Warsztaty teatralne (spotkanie z zaproszonym członkiem Związku Literatów Polskich, spektakl w Teatrze Współczesnym połączony ze zwiedzaniem Teatru, przygotowanie spektaklu)
* II tydzień: Warsztaty dziennikarskie (przygotowanie gazetki, wizyta w Redakcji Kuriera)

Zgłoszenia: przyjmujemy do momentu wyczerpania wolnych miejsc, które rezerwujemy dopiero po dokonaniu wpłaty.
W biurze Chorągwi należy pobrać kartę uczestnika półkolonii, którą po wypełnieniu dostarcza się najpóźniej w dniu przybycia dziecka na półkolonie.

W ramach odpłatności zapewniamy m.in. Drugie śniadanie i obiad każdego dnia, udział w wyjściu do kina i teatru, wizytę w muzeum, zajęcia świetlicowe, zabawy w terenie, spacery i inne atrakcje. 
Na półkolonii obowiązuje obuwie zmienne.

Termin: w okresie ferii szkolnych: 16-27.01.2012 (od poniedziałku do piątku)
Koszt: 30 zł za każdy dzień (150 zł za tydzień)
Czas pobytu na półkoloniach:
7:30 – 9:00    dyżur wychowawcy (zajęcia świetlicowe dla chętnych)
9:00 – 15:00    półkolonie
15:00 – 16:30    dyżur wychowawcy ( zajęcia świetlicowe dla chętnych)

INFORMACJE: biuro Chorągwi, tel.  (0-91) 422 44 71.

szczecin.zhp.pl