konkursy mbp

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie.

Konkurs czytelniczo-plastyczny dla dzieci pt.
Literatura skandynawska – czytam, lubię, polecam!

Dumą wszystkich mieszkańców Danii jest Hans Christian Andersen, twórca niezwykłych baśni. Szwecja jest ojczyzną łobuzerskiej Pippi, pomysłowego Karlssona z dachu oraz dzieci z Bullerbyn. W Finlandii narodziły się Muminki, zaś w Norwegii mama Mu i rezolutna Tonja.
Co takiego mają w sobie skandynawskie książki, że polubili je czytelnicy na całym świecie?
Miłośników pełnej przygód i humoru skandynawskiej literatury dziecięcej serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, ul. Hoene-Wrońskiego 1, 71-302 Szczecin. Miejscem prowadzenia konkursu jest Filia MBP nr 4, ul. Barnima 25, 71- 434 Szczecin.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów młodszych klas szkół podstawowych
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
1) udzielenie prawidłowych odpowiedzi na następujące pytania konkursowe (na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu):
– kto jest autorem książki o chłopcu, który odbył długą wyprawę, lecąc na gęsi?
– jak ma na imię ukochany kot starego Pettsona?
– wymień tytuły co najmniej trzech baśni, które napisał Hans Christian Andersen?
– podaj nazwisko autora i ilustratora opowieści o Muminkach?
– z jakiego kraju wywodzi się autorka książki pt. „8+2 i ciężarówka”?
2) wykonanie dowolną techniką plastyczną ilustracji do wybranej przez siebie książki pisarza skandynawskiego,
3) złożenie formularza z odpowiedziami oraz pracy konkursowej osobiście w Filii nr 4, ul. Barnima 25, 71- 434 Szczecin, tel. 91 42 33 374 (lub za pośrednictwem poczty),
4) złożenie przez przedstawiciela ustawowego oświadczenia na formularzu nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Termin składania prac konkursowych upływa 13 kwietnia 2015 roku, co znaczy, że najpóźniej w tym dniu prace muszą wpłynąć do Organizatora na adres wskazany w pkt.3.3.
5. Prace zostaną ocenione przez jury złożone z pracowników filii bibliotecznej nr 4 oraz Działu Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 kwietnia 2015 r., a lista pięciu nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora (www.mbp.szczecin.pl ).
7. Wszystkie prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w filii bibliotecznej nr 4.
8. Wręczenie zwycięzcom nagród (książkowych lub multimedialnych) oraz otwarcie wystawy prac plastycznych odbędzie się w trakcie Dni Skandynawskich, dnia 16 kwietnia, o godz. 17.00, w filii bibliotecznej nr 4.
9. Od dnia 11 maja do 31 maja 2015 roku prace złożone na konkurs będzie można odebrać, prace nieodebrane zostaną zniszczone.

Konkurs adresowany jest do uczniów młodszych klas szkół podstawowych.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i pobranie niezbędnych załączników – http://www.mbp.szczecin.pl/dokument,249.html

Konkurs plastyczny
Na pokładzie z Wikingami – projektujemy statki władcom oceanów

Pomóż skandynawskim wojownikom zabłysnąć na oceanach! Narysuj, namaluj, wytnij łódź Wikingów. Swój projekt przynieś lub przyślij do biblioteki i połącz siły z innymi okrętami. Razem stwórzmy flotę, którą chętnie dowodziłby każdy Wiking.
Dla autorów trzech najciekawszych projektów przeznaczono nagrody. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w filii bibliotecznej nr 54, ProMedia.

Regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, ul. Hoene-Wrońskeigo 1, Szczecin. Miejscem prowadzenia konkursu jest Filia MBP nr 54 ProMedia, ul. Wojska Polskiego 2, Szczecin
2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 6-10 lat (do uczniów młodszych klas szkół podstawowych).
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
1) dostarczenie pracy plastycznej przedstawiającej statek Wikingów, wykonanej w dowolnej technice plastycznej. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: ProMedia, al. Wojska Polskiego 2, 71-471 Szczecin.,
2) złożenie przez przedstawiciela ustawowego oświadczenia na wzorze nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Termin składania prac konkursowych upływa 10 kwietnia 2015 roku co znaczy, że najpóźniej w tym dniu praca musi wpłynąć do Organizatora na adres wskazany w pkt. 3.1.
5. Prace zostaną ocenione przez jury złożone z pracowników fili bibliotecznej nr 54 oraz Działu Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 kwietnia 2015 r., a lista trzech nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora (www.mbp.szczecin.pl).
7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe lub multimedialne.
8. Rozdanie nagród odbędzie się w trakcie Dni Skandynawskich, dnia 17 kwietnia 2015, o godz. 17.00, w filii bibliotecznej nr 54, ProMedia.
9. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w filii bibliotecznej nr 54 ProMedia.
10. Od dnia 04.05.2015 r. do 31.05.2015 roku prace złożone na konkurs będzie można odebrać, prace nieodebrane zostaną zniszczone.

Konkurs adresowany jest do uczniów młodszych klas szkół podstawowych.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i pobranie niezbędnych załączników – http://www.mbp.szczecin.pl/dokument,248.html

„Zaczytani w Szczecinie”
konkurs fotograficzny

Gdy na dworze robi się cieplej, pojawiają się pierwsze pąki na drzewach, a ptaki zaczynają wić gniazda, ludzie często się zakochują. Natomiast nasi czytelnicy – zaczytują!
Taki też jest temat konkursu: “Zaczytani w Szczecinie”.
Zapraszamy do wiosennego konkursu fotograficznego. Prosimy o nadsyłanie fotografii realizujących temat konkursu za pomocą formularza zgłoszeniowego.
Zaczytani w Szczecinie! Zaczytaj się na wiosnę!
Poniżej fragment konkursu. Całość (oraz niezbędne załączniki) na stronie internetowej MBP w Szczecinie – http://www.mbp.szczecin.pl/dokument,251.html

Regulamin
I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie.
2. Konkurs jest przeznaczony dla osób będących czytelnikami MBP
3. Zdjęcia (prace) można nadsyłać do 20.04.2015. Głosowanie na nagrody czytelników odbędzie się do 07.05.2015 (por. pkt. V podpunkt 1). O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie.
4. Wyniki konkursu zostaną ponadto podane na stronie internetowej MBP (www.mbp.szczecin.pl).
5. Wręczenie nagród odbędzie się 23.05.2015 w Ogrodzie Różanym podczas obchodów jubileuszu 20-lecia MBP.
II. Uczestnicy.
1. W konkursie udział wziąć mogą osoby pełnoletnie będące czytelnikami MBP. Osoby niepełnoletnie jedynie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.
2. Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny pracownika.
3. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca danego uczestnika.
III. Cel i tematyka konkursu.
1. Tematem konkursu jest szeroko rozumiane czytelnictwo jako pasja, aktywność uprawiana na terenie miasta Szczecina. Zdjęcia mają ukazywać realizację tej aktywności i miasto Szczecin.
2. Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa w Szczecinie, a także samego miasta Szczecina.
3. Nie będą akceptowane prace powstałe w wyniku kopiowania fragmentów lub całości prac czyjegoś autorstwa.
[ciąg dalszy, czytaj  ]
Konkurs adresowany jest do osób będących czytelnikami MBP.
Sponsorem nagród jest kino Helios.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej http://www.mbp.szczecin.pl/  .
Wszystkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres promocja@mbp.szczecin.pl  
 
Autor:  Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: