Maluchy uczą się angielskiego!

W dzisiejszych czasach znajomość języka obcego jest wymagana niemal w każdym zawodzie nawet w kraju, a nieformalnie przyjętym standardem jest znajomość przynajmniej języka angielskiego. Nikt nie zadaje więc już sobie pytania czy warto uczyć się języka, a raczej jak robić to najskuteczniej.

JĘZYK OBCY DLA MALUCHÓW?
Po pierwsze  naukę języka obcego  należy rozpocząć jak najwcześniej. Wszak dzieci uczące się języków obcych osiągają lepsze wyniki również w innych dziedzinach, gdyż ich pamięć i sposób organizacji wiedzy jest doskonalszy. Nauka języka obcego pobudza umysł do myślenia i zapamiętywania, to idealna metoda na utrzymanie, bądź poprawę kondycji umysłowej. Mózg jest bowiem mięśniem, który należy systematycznie trenować…
Języka obcego  uczą się już zerówkowicze, ale coraz częściej w ofercie szkół językowych można znaleźć kursy dla jeszcze młodszych dzieci. Niejeden rodzic zapewne zastanawiał się czy taka nauka ma sens czy może jest tylko bezsensownym wydatkiem.

CHWYT MARKETINGOWY CZY NAUKOWO STWIERDZONY FAKT?
Mówi się, że można uczyć się języka obcego przez całe życie i w każdym wieku. Niestety w wielu krajach niesłusznie pomijany jest okres 0-6 lat, kiedy to dzieci wykazują wręcz niesamowitą chłonność.
Badania naukowe potwierdzają, że krytyczny moment nauki języka obcego to wiek od urodzenia do 7 lat. Badania amerykańskich psychologów wykazały, iż dziecko rozwija osiemdziesiąt procent swojego potencjału intelektualnego właśnie w tym wieku. Maluchy, które uczą się języka obcego już od najwcześniejszych miesięcy nie mają w późniejszym wieku blokad związanych z nieśmiałością lub lękiem przed wyśmianiem. Dzieci dwujęzyczne lepiej radzą sobie w nawiązywaniu relacji międzyludzkich, a co za tym idzie lepiej radzą sobie w życiu w ogóle.

DLACZEGO ANGIELSKI Z MUZYKĄ I RUCHEM?
Sceptyczny rodzic mógłby jednak zapytać, jak nauka w tak młodym wieku może być efektywna, skoro powszechnie wiadomo , iż dzieci poniżej szóstego roku życia cechują brak pewnych nawyków zapamiętywania , problemy z koncentracją czy funkcjonowaniem pamięci krótkotrwałej i jej współpracą z pamięcią trwałą. Jednak w tak wczesnej nauce chodzi przede wszystkim o osłuchanie się z językiem i skojarzeniem go z czymś pozytywnym, co zaprocentuje podczas dalszej edukacji.
Dzieci bardzo lubią taniec i ruch i towarzyszącą im muzykę. A piosenki maja tę wspaniałą właściwość, iż często bezwiednie wpadają nam w ucho, a  słowa i zwroty poznane za pomocą piosenek i rymowanek  są niewymazywalne z pamięci.
Dodatkowym elementem wzmacniającym proces uczenia się  jest wykonywanie czynności obrazujących tekst. Dzieci , poznając świat korzystają w pełni z całego ciała, używają w dowolny sposób gestów , ruchu, tańca, mimiki, dotyku. Uczą się o wiele szybciej jeśli „nowe” cały czas pozostaje w relacji z ich własną aktywnością. Nauka języka obcego jest więc wówczas postrzegana przez dzieci jako zabawa, która zaspokaja ich podstawową potrzeby: ruchu, działania, skakania, krzyczenia, śpiewania. A przecież im bardziej coś lubimy, tym chętniej to wykonujemy i tym lepsze efekty osiągamy…

Monika Adamska-Hamrol
www.expert-kids.pl

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: