Matematyka od małego na całego!

Matematyka to uniwersalny język natury, który twoje dziecko jest w stanie opanować równie biegle, jak swój język ojczysty. Centrum Edukacyjne TANGRAM oferuje zajęcia z matematyki dla dzieci i młodzieży. To pierwsza w Szczecinie szkoła działająca w oparciu o unikalny program nauczania EarlyMath™.

1Wszyscy przychodzimy na świat, mając predyspozycje w kierunku matematyki, dlatego małe dzieci zawsze podchodzą do matematyki z entuzjazmem. Dzięki unikalnej metodzie twoje dziecko nigdy tego entuzjazmu nie utraci. Swoją przygodę z matematyką może rozpocząć już w wieku czterech lat i kontynuować ją z powodzeniem aż do matury!

2Matematyka nie musi być wiedzą dla wybranych. Bo każde dziecko zasługuje na sukces! W szczególnych miejscach, jakimi są nasze szkoły, jego zdolności rozkwitną, pewność siebie będzie się z każdym dniem umacniać, a poczucie sukcesu będzie mu odtąd towarzyszyć już zawsze.

Program EarlyMath™ to nowoczesna metoda nauczania matematyki dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Atrakcyjny, pełen inwencji program, opracowany w oparciu o najnowsze dokonania na polu edukacji i rozwoju, wprowadza dziecko w świat matematyki i pomaga mu w nim się rozgościć.

4W programie wykorzystano najnowsze badania, konstruując lekcję w taki sposób, aby zawierała jak najwięcej różnego typu zajęć, stymulujących zmysły dziecka i otwierających jego umysł na poznawane zagadnienia.

Oto kluczowe elementy, dzięki którym program EarlyMath™ jest tak atrakcyjny i skuteczny:

Odwołanie się do różnych typów inteligencji, wrażliwości oraz predyspozycji dziecka: Poszczególne składniki lekcji odwołują się do fizycznych, ruchowych, intelektualnych oraz emocjonalnych potrzeb każdego dziecka, zapewniając mu stymulację niezbędną do efektywnej nauki, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, zdolności, zainteresowań, mocnych stron oraz typu inteligencji.

0Rozwiązywanie problemów: Ten rodzaj zajęć to klucz do wszystkich zagadnień i umiejętności związanych z matematyką. Szukając rozwiązania problemu dzieci uczą się, że do celu może prowadzić wiele dróg i że możliwe jest więcej niż jedno rozwiązanie. Rozwijają zdolność badania i analizowania zagadnień oraz logicznego rozumowania, niezbędnego zarówno przy rutynowych, jak i przy niestandardowych zadaniach. Oprócz myślenia w kategoriach matematycznych, wspólna praca nad problemem stymuluje komunikatywność oraz rozwój społeczny dziecka.

6Samodzielne wyrażanie myśli i spostrzeżeń: Program EarlyMath™ zaprasza dziecko do samodzielnego wypowiadania się, zarówno jako jednostkę, jak i jako członka grupy. Niewielkie audytorium ośmiela i zachęca do zabierania głosu, co rozwija umiejętność formułowania i przekazywania myśli. To z kolei buduje wiarę w siebie i zdolności przywódcze, które będą mu służyć podczas studiów, w pracy oraz we wszelkich zadaniach, jakie życie przed nim postawi.

Motywacja: Rozbudzanie zainteresowania, nauka poprzez zabawę oraz radość z każdego, nawet najdrobniejszego sukcesu, zachęcają dziecko do nauki matematyki od samego początku, z zamiłowania do przedmiotu i z własnej nieprzymuszonej woli. A to stanowić będzie podstawę jego sukcesu, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

W ramach programu są realizowane bezpłatne lekcje próbne. Każde dziecko może przyjść na nie razem z rodzicami i przekonać się, że matematykę można pokochać od pierwszego wejrzenia!

7Program FollowUp, stanowiący kontynuację programu EarlyMath™, adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Został skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić uczniom pełny udział w procesie wyboru zagadnień, nad którymi będą pracować oraz sposobu, w jaki chcą się uczyć matematyki. Jego struktura zawsze prowadzi ucznia w kierunku lepszego zrozumienia przerabianych zagadnień, bez względu na to, którą z możliwych dróg wybierze.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją programów EarlyMath™ i FollowUp, dostępną na stronie internetowej: www.earlymath.pl

Zapraszamy również na profil na facebooku:

https://www.facebook.com/tangram.earlymath

Centrum Edukacyjne TANGRAM

al. Niepodległości 18-22

71-412 Szczecin

tel. 500 396 903

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: