Moczeniu nocnemu powiedz: Dobranoc! – konsultacje lekarskie

dziewczynka1„Moczeniu nocnemu powiedz: Dobranoc!” – pod takim hasłem odbywać się będą w maju i czerwcu konsultacje lekarskie dla dzieci z problemem moczenia nocnego. Akcja ma na celu zwiększenie wiedzy rodziców na temat moczenia nocnego u dzieci, diagnostyki, leczenia oraz metod postępowania z dzieckiem z tym problemem.

Zdaniem ekspertów moczenie nocne u dzieci powyżej 5. roku życia uważa się za nieprawidłowe. Wymaga ono pilnej diagnostyki i leczenia. To dość powszechne zjawisko (według szacunków specjalistów dotyczy około 300 000 tysięcy dzieci ww. grupie wiekowej), które wywiera ogromny wpływ na jakość życia dziecka, jak i funkcjonowanie całej rodziny. Jeszcze do niedawna sądzono, iż przyczyną moczenia nocnego u dzieci są zaburzenia emocjonalne. Obecnie, dzięki badaniom epidemiologicznym wiadomo, iż jest odwrotnie – zaburzenia emocjonalne są skutkiem moczenia, a nie jego przyczyną.

Zjawisko moczenia nocnego może być u dziecka źródłem niskiej samooceny, prowadzić do wycofania i postaw aspołecznych, może wiązać się z zaburzeniami uwagi i koncentracji, a tym samym powodować pogorszenie wyników w nauce. Dzieci dotknięte tym problemem, odczuwając lęk przed kompromitacją, nie uczestniczą w wyjazdach szkolnych związanych z noclegiem. Moczenie nocne stanowi problem nie tylko dla dziecka, ale również dla rodziców. Najczęściej, nie mając odpowiedniej wiedzy na temat schorzenia, rodzice lekceważą objawy, zamykają się na problem, nie potrafią o nim mówić. Tym samym są bezradni w postępowaniu z dzieckiem moczącym się, wykazują większą drażliwość i brak cierpliwości.

Dzieci dotknięte problemem moczenia nocnego trafiają do lekarza zbyt późno lub wcale, tymczasem wczesna diagnostyka i leczenie pozwala uchronić je przed poważnymi psychicznymi i emocjonalnymi konsekwencjami tego schorzenia. Obecnie medycyna dysponuje skutecznymi metodami terapii tego zaburzenia niezależnie od jego przyczyny. Może być ono rozpoczęte oraz efektywnie leczone przez lekarza pierwszego kontaktu.

Narzędziem pomocnym w przeprowadzeniu diagnozy i ustaleniu właściwego leczenia dla dziecka moczącego się w nocy są wytyczne opracowane przez Zespół Ekspertów przy Ministerstwie Zdrowia. Stworzenie ich miało na celu zwrócenie uwagi środowiska medycznego na istotny problem w opiece nad dziećmi, jakim jest moczenie nocne, jak również wprowadzenie jednolitego standardu postępowania zarówno przez lekarzy rodzinnych oraz specjalistów. Natomiast wprowadzenie refundacji leczenia  farmakologicznego w postaci desmopresyny niewątpliwie poprawiło dostępność
do leczenia szerokiej grupie dzieci, które dotychczas nie mogły być leczone z powodów ekonomicznych.

Konsultacje lekarskie są częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej o charakterze edukacyjnym pt. „Moczeniu nocnemu powiedz: Dobranoc!”, rozpoczętej w ubiegłym roku przez Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy rodziców i lekarzy w zakresie moczenia nocnego u dzieci oraz przełamanie funkcjonujących na ten temat stereotypów. Ma ona też za zadanie popularyzację serwisu edukacyjnego www.moczenieudzieci.pl, zawierającego kompendium wiedzy i porad w zakresie moczenia nocnego u dzieci.

Indywidualne konsultacje lekarskie odbędą się w gabinetach Zespołu Poradni Przyklinicznych – Poradnia Urologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ulicy Unii Lubelskiej 1. Warunkiem wzięcia udziału w konsultacji lekarskiej jest umówienie się na wizytę poprzez przesłanie drogą emailową na adres kampania@uronef.pl imienia i nazwiska dziecka oraz telefonu kontaktowego. Zapisy będą przyjmowane przez maj – czerwiec do wyczerpania puli miejsc. Możliwość skorzystania z konsultacji lekarskiej bez wcześniejszego umówienia się pod wskazanym adresem emailowym nie będzie możliwa. 

Organizatorami powyższych działań jest Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci. Patronat Honorowy objął Rzecznik Praw Dziecka, natomiast Patronat Merytoryczny – Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Partnerem Strategicznym jest Ferring Pharmaceuticals.

Więcej informacji:
Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci
ul. Sybilli 11 m 30, 01-742 Warszawa
tel.  605 823 049, 665 061 390
kampania@uronef.pl, www.uronef.pl

D&D Communication
Renata Obuchowska
tel. 500 210 107
renata.obuchowska@ddc.com.pl

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: