Tagged: rozwiń skrzydła

children-paper

Antypedagogika a realne dobro dziecka

Antypedagogika pojawiła się na początku lat siedemdziesiątych w Niemczech i USA. Szybko okazała się być najbardziej radykalnym kierunkiem w dziejach pedagogiki. Jej przedstawiciele postulowali całkowite zerwanie z wielowiekową tradycją pedagogiczną. Postawiono tezę, że dzieci...

Wolność dziecka w rozumieniu marii montessori

Wolność Dziecka w rozumieniu Marii Montessori

Swoboda jest podstawą wszystkiego – jest drogą i jednocześnie celem. W pedagogice Marii Montessori są one ze sobą nierozerwalnie związane. Celem jest rozwijanie zdolności do odpowiedzialnego obchodzenia się z daną człowiekowi swobodą, drogą zaś...