Umuzykalnianie niemowląt

Umuzykalnianie niemowląt

Każde dziecko jest potencjalnym geniuszem muzycznym. Podstawowym założeniem Teorii Uczenia się Muzyki jest to, że wszystkie dzieci rodzą się z potencjałem umożliwiającym im w przyszłości wykonywanie muzyki lub aktywne uczestniczenie w jej odbiorze.

Istnieje niewielki procent dzieci z bardzo niskimi zdolnościami muzycznymi, ale nawet one poddane właściwej stymulacji, mogą wyrosnąć na dobrych odbiorców muzyki. Edukacja muzyczna dziecka i jego zdolności do wykonywania i odbierania muzyki w przyszłości kształtują się już w okresie prenatalnym oraz w pierwszych pięciu latach życia. Wiedząc to, co wiemy dzisiaj na temat mechanizmów i dynamiki dojrzewania mózgu małego dziecka możemy umiejętnie wspierać i wspomagać ten rozwój. Teoria Gordona przedstawia rozwój myślenia muzycznego jako proces umysłowego dojrzewania. Najważniejszą i kluczową umiejętnością, której trzeba dzieci nauczyć jest audiacja, czyli słyszenie i formalne przetwarzanie muzyki, mimo, że nie jest słyszana ani wykonywana w danym momencie. Proces audiowania podczas słuchania muzyki jest zbliżony do procesu myślenia podczas słuchania języka. Myślenie jest niezbędnym nam narzędziem, umiejętność audiacji jest niezbędna do rozumienia muzyki.

 

Audiacja wstępna dzieli się na 3 typy i 7 stadiów.

alt

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E.E Gordon „Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci” Wyd. „Zamiast Korepetycji” Kraków 1997

Siedem stadiów realizowanych sekwencyjnie w aktywności muzycznej to:

 

alt

Źródło: Opracowanie własne na podstawie E.E Gordon „Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci” Wyd. „Zamiast Korepetycji” Kraków 1997.

Aby odkrywać muzykę ze swoim maleństwem, nie potrzeba wielu specjalistycznych umiejętności. Nie musimy być profesjonalistami, żeby uczyć muzyki nasze dzieci. Wystarczą dobre chęci oraz zaangażowanie w muzyczne zajęcia i zabawy z dzieckiem, dobra intonacja („słuch”, czysty śpiew) oraz umiejętność właściwego kierowania ruchami swojego ciała (ruchy płynne, swobodne, adekwatne do słuchanej muzyki). Jeśli chcecie Państwo podnieść swoje umiejętności muzyczne warto poszukać specjalistów zajmujących się edukacją muzyczną małych dzieci, znaleźć ich można na stronie Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona, stronie współpracującej z towarzystwem Fundacji Kreatywnej Edukacji oraz Centrum Twórczej Edukacji.

Zofia Wolniakowska-Majewska
www.cte.com.pl

 

 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: