Zabawy podwórkowe

Wszystkie dzieci: mniejsze i większe, a także ich rodziców, zapraszamy do skorzystania z propozycji zabaw podwórkowych. Nie ograniczajmy się do jazdy na rowerze i huśtawek. Mamy dla Was dużo ciekawych pomysłów co robić w wakacje i jak wygrać z nudą!

Ranny Berek
Ilość uczestników: dowolna
Czas trwania zabawy: dowolny
Niezbędne materiały i sprzęt: zbędne
Teren gry: równy o wymiarach 15 x 30 kroków
Przebieg zabawy: Jeden z uczestników – Berek, stara się schwytać kogoś z uciekających (tylko po wyznaczonym terenie). Jeśli uda mu się kogoś dotknąć, wówczas dotknięty nie tylko staje się berkiem, ale równocześnie musi trzymać się jedną ręką za to miejsce, które zostało dotknięte

Co to za odgłosy
Ilość uczestników: dowolna
Czas trwania zabawy: dowolny
Niezbędne materiały i sprzęt: rejestrator dźwięku : magnetofon, dyktafon, telefon komórkowy z funkcją dyktafonu
Teren: dowolny
Przebieg zabawy: Nagraj w czasie swojego spaceru różne ciekawe odgłosy, które usłyszysz i przygotuj quiz – Kto odgadnie, co lub kto, wydaje takie odgłosy. Może uda Ci się nagrać odgłosy różnych ptaków i rozpoznać je z pomocą internetu. Uwaga – tu potrzebny jest trochę lepszy sprzęt do nagrywania niż telefon komórkowy. Dobrze jest też wokół mikrofonu, którym będziesz nagrywać, wykonać obudowę np. z kartonu co pomoże uniknąć nagrywania niepotrzebnych zakłóceń.

Czyje to ślady
Ilość uczestników: dowolna
Czas trwania zabawy: dowolny
Niezbędne materiały i sprzęt: pojemnik z wodą ok 2 l. woreczek gipsu budowlanego, pojemnik do rozrobienia gipsu
Teren: park, łąka, las
Przebieg zabawy: Wyposażony w pojemnik z wodą i woreczek gipsu udaj się do pobliskiego parku lub lasu w poszukiwaniu śladów różnych zwierząt. Gdy odnajdziesz taki trop wymieszaj trochę gipsu z wodą (ilość rozmieszanego gipsu powinna wystarczyć tylko na zalanie śladu) i tak powstałą masą o konsystencji jogurtu zalej odnaleziony ślad. Po zastygnięciu gipsu (po ok 10-15 min) delikatnie wyjmij odlew, oczyść z resztek ziemi. W ten sposób uzyskasz gipsowy model kończyny tajemniczego zwierzaka, które pozostawiło ślad.

Gdzie to jest
Ilość uczestników: dowolna
Czas trwania zabawy: dowolny
Niezbędne materiały i sprzęt: aparat fotograficzny, może być telefon komórkowy z funkcją aparatu
Teren: dowolny
Przebieg zabawy: Wykonaj w czasie swojego spaceru kilka zdjęć, a po powrocie zorganizuj konkurs, gdzie znajduje się miejsce, które jest na fotografii.

Ciepło – Zimno
Ilość uczestników: dowolna
Czas trwania zabawy: dowolna
Niezbędne materiały i sprzęt: dowolny przedmiot np. maskotka
Teren: dowolny
Przebieg zabawy: Jeden z uczestników zabawy wychodzi, a w tym czasie pozostali ukrywają ustalony przedmiot. Następnie zapraszają ponownie koleżankę lub kolegę, który uprzednio opuścił salę. Jego zadaniem jest jak najszybciej odnaleźć ukryty przedmiot. Uczestnicy zabawy podpowiadają mu mówiąc: „ciepło” – gdy zbliża się do miejsca ukrycia przedmiotu lub „zimno”, gdy się oddala. Gdy jest bardzo daleko od przedmiotu, możemy informować go o tym fakcie hasłami – „ale mróz, zima”, a gdy jest coraz bliżej – „gorąco, gorąco, parzy”. Po odnalezieniu przedmiotu następuje zamiana szukającego.

Co za zmiany
Ilość uczestników: dowolna
Czas trwania zabawy: dowolna
Niezbędne materiały i sprzęt: zbędne
Teren: dowolny
Przebieg zabawy: Jeden z uczestników uważnie przygląda się wszystkim biorącym udział w grze i stara się jak najlepiej zapamiętać: kto, gdzie, obok kogo stoi lub siedzi, jaka ma pozę, jak jest ubrany itd. Następnie wychodzi. W czasie jego nieobecności, pozostali dokonują pewnych zmian, zamieniają przedmioty, ubrania, miejsca i wtedy zapraszają ponownie koleżankę lub kolegę, a jego zadaniem jest odgadnąć, co zmieniło się w czasie jego nieobecności

Państwa – Miasta
Ilość uczestników: dowolna
Czas trwania zabawy: ok. 1 godz.
Niezbędne materiały i sprzęt: ok. 50 jednakowych kart, długopis lub ołówek
Teren: dowolny
Przebieg zabawy: Na jednej części kart zapisujemy pojedyncze litery z alfabetu A, B, C… Z. Na drugiej części kart zapisujemy hasła : Państwo, miasto, rzeka, góra, imię męskie, imię żeńskie, ssak, ptak, waluta, jezioro, tytuł filmu, książki itd. Uczestnik gry losuję jedną kartę z literą i jedną z hasłem. Zadaniem zawodnika losującego, jest podanie odpowiedzi na wylosowane hasło, na literę znajdująca się na drugiej karcie. Gdy odpowiedz jest prawidłowa zatrzymuje kartę z hasłem i odkłada kartę z literą. Gdy wystąpi brak odpowiedzi lub jest ona jest nieprawidłowa, obie karty wracają do gry. Wygra zawodnik, który na koniec gry będzie miał najwięcej kart.

Gorący przedmiot
Ilość uczestników: dowolna
Czas trwania zabawy: dowolna
Niezbędne materiały i sprzęt: piłka lub miękka maskotka, może być tez but, odtwarzacz muzyki (CD, MP3)
Teren: dowolny
Przebieg zabawy: Uczestnicy staja lub siadają w kręgu i podają sobie z rąk do rąk „gorący przedmiot”. Mogą to jednak robić tylko w czasie gdy gra muzyka. Ostatnia osoba, która dotknęła przedmiotu gdy muzyka przestala grać, odpada z kręgu. Wygrywa zawodnik, który odpadnie jako ostatni i to on zastępuje osobę w środku kręgu.

Kolory
Ilość uczestników: dowolna
Czas trwania zabawy: dowolna.
Niezbędne materiały i sprzęt: piłka lub miękka maskotka, długopis lub ołówek
Teren: dowolny
Przebieg zabawy: Uczestnicy staja lub siadają w kręgu. W jego środku staje osoba z piłką. Osoba znajdująca się w środku koła rzuca piłkę do wybranej osoby z kręgu, wywołując kolor np. zielony, niebieski, biały, czerwony. Zadaniem uczestnika zabawy jest złapanie piłki. Nie może tego jednak zrobić, gdy podający piłkę wywoła kolor czarny. Jeśli mimo to piłka zostanie złapana, uczestnik zabawy który się pomylił, odpada z gry. Wygrywa zawodnik, który odpadnie jako ostatni i to on zastępuje osobę w środku kręgu.
W innej odmianie tej gry podający piłkę zamiast wywoływania kolorów przekazuje różne informacje, np. Ania ma zielone buty, dzisiaj jest wtorek. Piłkę można złapać tylko gdy przekazywana informacja przez podającego piłkę jest prawdziwa.

Zwiadowcy
Ilość uczestników: dowolna
Czas trwania zabawy: ok. 1 godz.
Niezbędne materiały i sprzęt: czyste kartki papieru formatu A4 lub A5, długopis lub ołówek
Teren: duże podwórko, park, łąka, las.
Przebieg zabawy: Dwie najlepiej równe grupy zwiadowców wyruszają na zwiad. Na kartkach starają się zapisać jak najwięcej zaobserwowanych w jego czasie rzeczy. Po upływie wyznaczonego czasu np. 1 godz. obie grupy spotykają się i zadają sobie na przemian pytania np. Jaki znak drogowy stoi przy bramie naszego podwórka? Co jest na wystawie sklepu na rogu? Jak reklama wisi na budynku z naprzeciwka? Jaki kolor sukienki miała pani w kiosku? Wygrają Ci zwiadowcy którzy odpowiedzą prawidłowo na większą liczbę pytań swoich przeciwników.

Wartownik
Ilość uczestników: dowolna
Czas trwania zabawy: dowolny
Niezbędne materiały i sprzęt: chusta lub szalik
Teren: duże podwórko, park, łąka, las.
Przebieg zabawy: Jeden z uczestników zabawy ma zawiązane oczy i pełni role wartownika. Pozostali kolejno starają się w sposób bezszelestny przedostać na wyznaczony teren.  Gdy „wartownik” usłyszy odgłosy powstałe podczas przemykania się i zorientuje się z której strony dochodzą kroki wskazuje kierunek i woła „STÓJ – Kto idzie?” Wskazany musi się zatrzymać i podać jakieś imię. Jeżeli wartownik rozpoznał przechodzącego, wówczas ten wraca na miejsce startu, jeśli nie, bez przeszkód przedostaje się na strzeżony teren.

Wyspa Skarbów
Ilość uczestników : powyżej 2
Czas trwania zabawy : ok. 4 godz.
Niezbędne materiały i sprzęt: 4- 10 kartek papieru, długopis, ołówek mogą być kredki
Przebieg zabawy: Uczestnicy dzielą się na dwa zespoły. Zadaniem każdego z nich jest ukrycie „skarbu” (np. paczki cukierków, lizaków itp.) i narysowanie mapy jak dotrzeć do miejsca jego ukrycia. Po wykonaniu tego zadania, zespoły wymieniają się mapami i wyruszają na poszukiwanie skarbu drugiego z zespołów.

Polowanie na grubego zwierza
Ilość uczestników: powyżej 5
Czas trwania zabawy: ok. 1 godz.
Niezbędne materiały i sprzęt: czyste kartki papieru formatu A4 lub A5, mazak
Teren: duże podwórko, park, łąka, las
Przebieg zabawy: Na kartkach papieru należy napisać: nazwę zwierzęcia i liczbę punktów np. zając – 5 pkt, lis- 10, wilk – 15, Dzik – 20, Jeleń – 25, … Niedźwiedź -50. Kartki z nazwami zwierząt prowadzący zabawę ukrywa na terenie gry, tak by najwyżej punktowana „zdobycz”, była najtrudniejsza do znalezienia. Sygnałem do rozpoczęcia gry i jej zakończenia jest wcześniej umówiony sygnał dźwiękowy np. gwizdek. Zadaniem uczestników gry, jest odnalezienie w wyznaczonym czasie, jak największej liczby ukrytych kartek z nazwami zwierząt. Łowy wygra zawodnik, który zdobędzie największa sumę wszystkich punktów ze zdobytych przez siebie kartek.

Balonowa siatkówka
Ilość uczestników: 4 lub 8
Czas trwania zabawy: dowolny
Niezbędne materiały i sprzęt: dwa koce lub prześcieradła, balony, woda (zamiast balonów można użyć piłki)
Teren: równy o wymiarach ok. min 5 x 5m
Przebieg zabawy: W zabawie biorą udział dwie 2 lub 4 osobowe drużyny. Każdy z zawodników chwyta róg koca lub prześcieradła i na tak powstałej „batucie” kładziemy wypełniony wodą balon lub piłkę. Zadaniem drużyny jest przerzucenie za pomocą koca ( prześcieradła) balonu na stronę przeciwnej drużyny. Zespół zdobywa punkt, gdy przeciwna drużyna nie „złapie” balonu (piłki) na swoją trampolinę.

Eko-Kręgle
Ilość uczestników: powyżej 2
Czas trwania zabawy: dowolny
Niezbędne materiały i sprzęt: piłka, plastykowe butelki typu PET, woda, farby akwarelowe lub plakatowe, kartka papieru, długopis lub kawałek kredy – do notowania punktów
Teren: równy o wymiarach 2 x 10m
Przebieg zabawy: Butelki napełniamy zabarwioną farbkami na różne kolory wodą. Ilość wody w butelce jest uzależniona od ciężaru i wielkości piłki czym lżejsza piłka, tym mniej wody w butelce. Tak powstałe kręgle rozstawiamy na przygotowanym torze i rozpoczynam grę. Każdy z zawodnik ma dwa rzuty w każdej rundzie i zdobywa tyle punktów, ile kręgli przewrócił. Wygra ten, który na koniec gry zdobył największą liczbę sumy punktów ze wszystkich rozegranych rund.

Super Snajper
Ilość uczestników: dowolna
Czas trwania zabawy: dowolny
Niezbędne materiały i sprzęt: kreda szkolna, 10 plastykowych nakrętek z butelek, kartka papieru, długopis lub kawałek kredy – do notowania punktów
Teren: równy, o wymiarach 2 x 5m
Przebieg zabawy: Na boisku rysujemy kredą tarczę, złożoną z kilku współśrodkowych okręgów o zmniejszającej się średnicy. Zaznaczany punktacje – środek tarczy to 10 pkt., większy okrąg 9 itd. Wyznaczamy linię rzutu oddaloną od tarczy o ok. 5 – 10 m. Każdy z zawodników ma tą sama liczbę rzutów nakrętkami. O ilości zdobytych punktów decyduje miejsce, w którym rzucona nakrętka się zatrzymała. Wygra zawodnik, który w ustalonej liczbie rzutów zdobędzie największa sumę punktów.

Miseczka
Ilość uczestników: dowolna
Czas trwania zabawy: dowolny
Niezbędne materiały i sprzęt: metalowa lub plastykowa miska, piłeczki pingpongowe, kreda
Teren: równy o twardym podłożu o wymiarach 2 x 5m
Przebieg zabawy: Kredą wyznaczamy linie rzutu i miskę ustawiamy w odległości ok. 5 – 10 kroków od niej. Zadaniem zawodników jest tak rzucić piłeczka pingpongową tak, by pozostała ona w misce. Wygrywa zawodnik, który pierwszy dokona tej sztuki

Slalom Gigant
Ilość uczestników: dowolna
Czas trwania zabawy: dowolny
Niezbędne materiały i sprzęt: sznurek lub nitka, butelki plastykowe typu PET
Teren: równy, o twardym podłożu o wymiarach 2 x 10 kroków
Przebieg zabawy: Pomiędzy drzewami lub stałymi elementami na podwórku (trzepak, bramka, śmietnik itp.) zawieszamy na wysokości ok. 2 m sznurek, do którego w różnych odstępach przyczepiamy butelki (za pomocą innego sznurka, gdy mamy grubszy sznurek butelki możemy wypełnić częściowo wodą). Wiszące butelki -wahadła wprawiamy w ruch, a zadaniem uczestników zabawy jest pokonanie tego ruchomego slalomu tak, by nie zostać dotkniętym przez żadna z butelek. Każde dotknięcie to punkt karny. Wygra osoba, która pokona trasę slalomu z najmniejsza liczba punktów karnych.

Teleturniej 1 z 10
Ilość uczestników: 8-15 osób
Czas trwania zabawy: ok. 1 godz.
Niezbędne materiały i sprzęt: balony – po trzy dla każdej osoby, wykałaczka lub szpilka, zestaw pytań
Teren: dowolny
Przebieg zabawy: Przygotuj zestaw kilkudziesięciu pytań o trudności uzależnionej od wieku uczestników np. Jak nazywała się koleżanka Bolka i Lolka? Jak nazywał się kot Gargamela? Czy Barakuda to ptak? Jaki zapach ma hel? Każdy uczestnik otrzymuje trzy nadmuchane balony. Prowadzący zabawę zadaje pytanie pierwszemu z zawodników. Gdy odpowiedz jest prawidłowa, pytany zawodnik wyznacza kolejnego pytanego. Gdy jednak odpowiedz jest błędna prowadzący przebija balon osoby pytanej, a kolejne pytanie zadaje następnemu z zawodników. Wygra osoba, która do końca gry zachowa najwięcej nieprzebitych balonów.

Co to za film
Ilość uczestników: dowolna-parzysta
Czas trwania zabawy: dowolny
Niezbędne materiały i sprzęt: zbędne
Teren: dowolny
Przebieg zabawy: Uczestnicy dzielą się na dwa równe zespoły. Zadaniem jednej z drużyn jest, odgadnięcie w ciągu minuty tytułu filmu, jaki bez użycia słów przedstawia przeciwna drużyna. Po minucie drużyny zastępują się rolami. Wygra zespół, który odgadnie więcej tytułów. Zamiast filmów można prezentować tytuły książek, przysłowia i powiedzenia itp.

Słoneczne lasery
Ilość uczestników: dowolna
Czas trwania zabawy: dowolny
Niezbędne materiały i sprzęt: małe lusterka, dwa totemy ( np. chorągiewki, maskotki )
Teren: duże podwórko, park, łąka, las. Uwaga – grę można przeprowadzić jedynie w słoneczne dni
Przebieg zabawy: Uczestnicy zabawy, wyposażeni w lusterka dzielą się na dwie drużyny i ukrywają na terenie gry. Zadaniem drużyn jest zdobycie totemu drużyny przeciwnej, jednak osoba „trafiona słonecznym laserem w oczy – odbiciem słońca, tzw. „zajączkiem” przez przeciwnika, odpada z gry. Wygra zespół, któremu uda się zdobyć totem przeciwnika.

Jaka to melodia
Ilość uczestników: dowolna
Czas trwania zabawy: dowolny
Niezbędne materiały i sprzęt: odtwarzacz muzyki (CD, MP3), słuchawki, nagrania muzyczne
Teren: dowolny
Przebieg zabawy: Jeden z uczestników nakłada słuchawki i stara się zaśpiewać odtwarzaną piosenkę (odtwarzana melodia jest słyszana jedynie w słuchawkach). Zadaniem pozostałych uczestników zabawy jest, jak najszybsze odgadniecie tytułu śpiewanej piosenki.

Nasz wehikuł czasu
Ilość uczestników: dowolna
Czas trwania zabawy: dowolny
Niezbędne materiały i sprzęt: puszka lub metalowe pudełko, przedmioty do „przeniesienia w czasie”
Przebieg zabawy: Do przygotowanego pojemnika włóżcie dzisiejszą gazetę i Waszym zdaniem najciekawsze przedmioty. Mogą to być: Wasze zdjęcia, moneta, zabawka, oraz kartki z napisanym zdaniem:
Jak dorosnę będę …………….. ( np. lekarzem). Janek
Tak przygotowany „wehikuł czasu” szczelnie zamknijcie, np. za pomocą taśmy, owińcie w gazetę lub kawałek koca, szmaty i w tajemnicy zakopcie w tylko Wam znanym miejscu. Musicie się też umówić, że tak ukryty „wehikuł czasu” można wydobyć jedynie po upływie np. 10 lat, w obecności co najmniej trójki z Was.

Sznurkowa komórka
Ilość uczestników: 2 osoby
Czas wykonania: ok. 15 min.
Niezbędne materiały i sprzęt: 2 puszki po konserwach, młotek, mały gwoździk, długi sznurek
Przebieg zabawy: Zrób za pomocą młotka i gwoździka, małe dziurki w obu puszkach. Przeciągnij przez dziurki sznurek i zawiąż go na kilka supełków (w środku każdej puszki). Naciągnij sznurek między dwoma pomieszczeniami domu lub miejscami na podwórku. Sznurek nie powinien dotykać ścian. Powiedz coś głośno do puszki, a twój rozmówca usłyszy to na drugim końcu sznurka w swojej puszce.

Jeśli macie własne propozycje zabaw lub nasz w jakiś sposób udoskonaliliście, napiszcie do nas o tym – gazeta@rozwinskrzydla.info