Zanurzajmy dzieci w języku

Zanurzenia w języku najczęściej można doświadczyć  podczas kilkutygodniowego pobytu zagranicznego w kraju, którego języka się uczymy. Nie zawsze jednak taki wyjazd jest osiągalny. Na szczęście metoda zanurzenia może zostać zaadoptowana i realizowana również w Polsce.

 

Uzyskanie efektu porównywalnego ze znalezieniem się ucznia w środowisku naturalnym dla danego języka jest możliwe dzięki zajęciom,  które trwają kilka godzin dziennie i polegają na otoczeniu uczestników językiem.
 
Najnaturalniej i najradośniej zanurzenie działa na dzieci. Zajęcia powinny być realizowane w formie zabawy, pozwalać dzieciom na rozwijanie ich naturalnych zdolności i talentów, np. plastycznych czy aktorskich. Język obcy wówczas staje się narzędziem, a nie celem i jest przyswajany i udoskonalany w sposób naturalny. Najistotniejsze jest zanurzenie w języku przez cały dzień. To otoczenie językiem ze wszystkich stron oraz minimalizowanie okazji do używania polskiego sprawia, że język obcy zapamiętywany jest wyjątkowo szybko, a  jego użycie staje się swobodne i naturalne. Należy pamiętać, że istotne jest używanie języka w sytuacjach życia codziennego , np. podczas posiłków czy wyjść. W ten sposób dzieci spędzają cały dzień komunikując się po angielsku.
 

 

Zanurzenie w języku przynosi niesamowite skutki. Dzieci podnoszą swoją znajomość języka a jednocześnie uczą się najważniejszej umiejętności, która w szkołach zostaje często pominięta – komunikacji. W Szczecinie taką metodę stosuje nowa szkoła Ivy School , organizując w okresie letnim półkolonie dla dzieci, które odbywają się w całości w języku angielskim. 
 
 
    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: