Zapraszamy do przedszkola dwujęzycznego Expercik pod Kasztanami

logo expercik150-100W Szczecinie powstanie przedszkole dwujęzyczne Expercik pod Kasztanami. Będzie czynne od września 2015 r. i przyjmować będzie dzieci już od 2. r.ż. W grupie dwujęzycznej wszystkie zajęcia prowadzone będą jednocześnie po polsku i angielsku. Inne zalety tego miejsca to m.in. edukacja artystyczna, nauka zdrowego stylu życia oraz kameralna, bezpieczna, dogodna lokalizacja.  

 

Edukacja językowa

Przedszkole Expercik pod Kasztanami, założone przez Grupę Edukacyjną Expert (posiadającą 10-letnie doświadczenie w edukacji) powstało w odpowiedzi na potrzeby szczecińskich rodziców, zainteresowanych edukacją dwujęzyczną swoich dzieci. Grupa dwujęzyczna funkcjonować będzie w oparciu o metodę immersji, czyli zanurzenia w języku. Wszystkie zajęcia będą odbywały się w językach: angielskim i polskim. Grupa posiadać będzie dwóch wychowawców: nauczycielka przedszkola z dziećmi komunikować się będzie tylko i wyłącznie po polsku, natomiast stale przebywająca z nimi anglistka – tylko po angielsku.

Realizowane treści programowe pokrywają się w obu językach. W praktyce  oznacza to, że przedszkolaki ucząc się na przykład rozpoznawać poszczególne owoce robią to na zajęciach w języku polskim i angielskim. Podobnie odbywa się edukacja matematyczna i we wszystkich innych obszarach i dyscyplinach. Anglista komunikuje się wyłącznie w języku angielskim podczas innych zajęć i zabaw w ciągu dnia oraz podczas wszystkich innych aktywności dnia codziennego (np. wyjścia na dwór, sprzątanie zabawek, przygotowanie do posiłku). W rezultacie dzieci w przedszkolu zanurzają się w języku angielskim na cały czas pobytu w placówce i funkcjonują w sposób naturalny w dwóch językach.

Założenia programowe

Przedszkole Expercik pod Kasztanami jest placówką siostrzaną Punktu Przedszkolnego Expercik, działającego od 3 lat w dzielnicy Warszewo. Zachowany więc został właściwy mu profil artystyczny oraz zindywidualizowane podejście do dzieci, z zachowaniem równowagi między sferami dydaktyczną, emocjonalną i społeczną.  Ogromną wagę przywiązuje się tu do swobodnej zabawy dzieci, na którą nie może zabraknąć miejsca w codziennym rozkładzie zajęć oraz do pracy zespołowej wychowanków. Placówka kładzie szczególny nacisk na umuzykalnianie podopiecznych. W ofercie znajdują się więc codzienne zajęcia umuzykalniające, takie jak: rytmika, elementy tańca, zajęcia muzyczno-ruchowe po angielsku (program Musical Babies, realizowany przez Grupę Edukacyjną Expert na zasadzie wyłączności w Polsce).

Kreatywność dzieci rozwijana jest również w innych formach ekspresji – placówka oferuje szeroki wachlarz zajęć artystycznych; plastycznych, manualno-technicznych, mini-dramy. Ponadto w realizowanym programie nie zapomina się o kształtowaniu zachowań prozdrowotnych, promując ruch i wpajając zasady zdrowego stylu życia (program Akademia Zdrowego Przedszkolaka).

Metody,  z pomocą których realizowane są założenia programowe to: metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda pedagogiki zabawy, metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz, metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej (do nauki matematyki), metoda C. Orffa, a także wspomniana już metoda immersji oraz metoda OPOL w zakresie nauczania języka.

Organizacja grupy

Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5-4,5 lat do grup przedszkolnych oraz dzieci od 2 lat do grupy maluchów. Z uwagi na doświadczenie przedszkolne i różnice rozwojowe dzieci zajęcia dydaktyczne w przedszkolu prowadzone są w podziale na grupy wiekowe: Jeżyki: 2,5 – 3,5 latki; Sówki: 3,5 – 4,5 latki.

Grupa liczy 12-15 dzieci. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych. Realizowane są cele oraz zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przede wszystkim w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Dzieciom dołączającym do grupy w ciągu roku przedszkolnego placówka zapewniamy 3-dniowy okres adaptacyjny po 2-3 godziny dziennie, aby w sposób optymalny zintegrować dziecko i grupę.

 Expercik pod Kasztanami zapewnia:

– realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

– edukację przedszkolną dwujęzyczną(polsko-angielską) – więcej informacji tutaj

– opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00  z możliwością ustalenia warunków dłuższego pobytu indywidualnie

– możliwość pobytu w soboty w godzinach 9.00-14.00 (za dodatkową opłatą)

– całodzienne wyżywienie

– wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę

– bieżącą diagnozę osiągnięć dzieci

– zajęcia dodatkowe w ramach czesnego prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów lub nauczycieli kierunkowych

– gimnastykę oraz codzienny ruch na świeżym powietrzu

– zabawy w plenerze

– zabawy twórcze

– warsztaty plastyczne, muzyczne, kulinarne i sportowe

W ramach czesnego w ofercie dzieci uczestniczą w:

– zajęciach dydaktycznych, które stanowią podstawę programową wychowania przedszkolnego

– zajęciach plastycznych

– warsztatach umuzykalniających

– zajęciach rytmiczno-muzycznych

– warsztatach logopedycznych

– gimnastyce ogólnorozwojowej

– bajkoterapii

– nauce globalnego czytania

– zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej

– warsztatach tematycznych

– koncertach muzycznych połączone z grą na instrumentach

– zajęciach z wychowania zdrowotnego

– imprezach okolicznościowych

 W przypadku zainteresowania minimum 8 rodziców istnieje możliwość włączenia zajęć na basenie, na zasadach i warunkach finansowych ustalonych indywidualnie z zainteresowanymi.

Lokalizacja

Placówka zlokalizowana jest blisko centrum, na skraju Pogodna, przy ul. Rodakowskiego 1/3a w sąsiedztwie oś. Zawadzkiego i Arkońskiego, na szlaku komunikacyjnym z Polic do Szczecina. Położenie to zapewnia również dogodny dojazd z takich dzielnic jak: Warszewo, Bezrzecze czy Mierzyn. Kameralne, zaciszne przedszkole usytuowane jest w otoczeniu zieleni, w budynku znajdującym się na spokojnym, zamkniętym osiedlu.

Przedszkole Expercik pod Kasztanam
ul. Rodakowskiego 1/3a, Szczecin
http://podkasztanami.expercik.pl

Informacje i zapisy:
e-mail: biuro@expercik.pl
kom. 535-064-005 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00)

W obecnej chwili w lokalu trwają prace adaptujące pomieszczenia do potrzeb przedszkolaków. Od  lipca ustalone będą dyżury kadry, która będzie do dyspozycji, aby pokazać okolice przedszkola i odpowiedzieć na wszelkie pytania w kontakcie bezpośrednim. W przypadku zainteresowania uczęszczaniem dziecka do placówki można umówić się na spotkanie  w celu omówienia szczegółów i zawarcia umowy w siedzibie głównej Grupy Edukacyjnej Expert przy ul. Żubrów 3.

 

 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: