Komunikacja funkcjonalna w terapii dzieci autystycznych

niebieski5aTypowo rozwijające się kilkuletnie dziecko wyraża średnio około 1000 próśb i komentarzy w ciągu dnia. Dzieci proszą, pytają, wyrażają zachwyt, dzielą się swoimi emocjami, odpowiadają na pytania. Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój w dużej mierze związane są z dobrym zrozumieniem z osobami z otoczenia. Wśród dzieci z zaburzonym rozwojem mowy, w tym u tych z diagnozą autyzmu, organizacja sprzyjającego środowiska do nauki i rozwijania kompetencji komunikacyjnych to cel, przed jakim stoją współcześni terapeuci.

niebieski1Coraz popularniejszą metodą pracy z dziećmi z diagnozą ze spektrum autyzmu jest funkcjonalność w terapii. Funkcjonalna komunikacja i trening umiejętności społecznych stają się celem nadrzędnym terapii, na bazie której budowane są zaawansowane lekcje, m.in. takie jak: zabawa w grupie, ubieranie i rozbieranie się, planowanie listy zakupów, wizyta w sklepie, przyrządzanie posiłków, korzystanie ze środków komunikacji miejskiej, wyjście na basen, wyjazd do stadniny koni, uprawa i pielęgnacja przedszkolnych roślin.

niebieski3Funkcjonalne podejście w terapii nie tylko wzbogaca ofertę edukacyjną, ale też staje się atrakcyjną formą zajęć edukacyjno-terapeutycznych, jak również pozwala na efektywne wzmacnianie uczniów w trakcie realizacji programu. Ciągła analiza zachowania, wraz z odpowiednio przygotowanym wachlarzem wzmocnień, umożliwia osiąganie założeń terapeutycznych. Pozytywne podejście do terapii i dobra relacja z nauczycielem sprawiają, że środowisko do nauki jest przyjazne uczniom i rodzinom.

niebieski4Z powyższych powodów wybór terapii w naszej placówce Niebieski Krokodyl był prosty. Picture Exchange Communication System to metoda zawierająca w sobie 6 faz treningu komunikacji z konkretnymi strategiami i procedurami nauczania komunikacji przy pomocy wymiany obrazków. Jest ona wprowadzana z powodzeniem przez terapeutów i rodziców dzieci w 50 krajach na całym świecie oraz wykorzystywana zarówno w terapii dzieci niemówiących jako komunikacja alternatywna, jak również w terapii dzieci z zaburzoną mową jako terapia wspomagająca.

niebieski6Punkt przedszkolny Niebieski Krokodyl działa i realizuje założenia programu edukacyjno- terapeutycznego, w którym znajdują się takie elementy jak: nauka czynności dnia codziennego, praca z uczniem polegająca na pozytywnym wzmacnianiu, rozwijanie komunikacji alternatywnych bądź wspomagających rozwój mowy, kadra przeszkolona w zakresie organizacji zajęć w czteroosobowych klasach z dwojgiem terapeutów, proces generalizacji od początkowych faz terapii, aktualizacja danych poprzez zbieranie ich w trakcie każdego dnia oraz prowadzenie szczegółowej dokumentacji dotyczącej celów rozwojowych dziecka.

Sukcesy w nauce komunikacji uczniów zawdzięczamy jednolitemu wprowadzaniu jej we wszystkich środowiskach: przedszkolnym i domowym, jak również w trakcie dodatkowych terapii. W codziennej pracy dajemy szanse na to, aby uczniowie byli zrozumiani i zawsze gotowi do podejmowania kolejnych działań. Dzięki funkcjonalnej komunikacji pozwalamy dzieciom lepiej wyrażać to, co chciałyby do nas powiedzieć.

Kamil Bondarczuk – dyrektor Przedszkola Niebieski Krokodyl

www.niebieskikrokodyl.pl

niebieski2niebieski7

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: