Jubileusz 10-lecia Koła Pomocy Dzieciom z ADHD

chidlrensday01 28 marca, z okazji 10. jubileuszu Koła Pomocy Dzieciom z ADHD, odbyła się kursokonferencja „Z ADHD w dorosłość”, a także koncert charytatywny na rzecz Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży z ADHD w Szczecinie. Przeczytajcie więcej o działalności Koła i zobaczcie relację z wydarzenia!

Koło Pomocy Dzieciom z ADHD, działające przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, założone zostało 10 lat temu przez jego obecną liderkę, Tamarę Olszewską. Jak mówi pani Tamara – inicjatywa zrodziła się z potrzeby rodziców, którzy, podobnie jak ona, szukali wsparcia dla siebie i swoich dzieci, dotkniętych ADHD, czyli zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Działalność Koła obejmuje organizację szkoleń dla rodziców i nauczycieli, konsultacje rodzinne i indywidualne w zakresie wspierania dzieci oraz rodzin dotkniętych chorobą ADHD, mediacje w konfliktach rodzinnych i szkolnych spowodowanych chorobą ADHD, organizowanie imprez dla dzieci, a także prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży z ADHD. Działalność placówki finansowana jest z budżetu miasta, a w jej zakresie znajduje się m.in. prowadzenie warsztatów arteterapeutycznych dla dzieci. Rodzice i dzieci korzystające ze wsparcia Koła pomocy opłacają jedynie składkę członkowską w wysokości 50 zł rocznie.

adhd9

Jak podkreśla liderka Koła, najważniejszym celem, jaki przyświeca jego działalności, jest przekazywanie rodzicom, dzieciom i nauczycielom informacji, że ADHD, chociaż jest pewnym obciążeniem na całe życie, nie jest chorobą, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Zarówno osoba dotknięta ADHD, jak i jej rodzina, są w stanie, przy odpowiednio wczesnej diagnozie i terapii, nauczyć się żyć z objawami choroby. Członkowie Koła starają się przełamać stereotyp, jaki utworzył się wokół dziecka z nadpobudliwością psychoruchową; działając przeciwko społecznej niechęci i wrogości, z jaką spotykają się takie dzieci, ukazują je jako osoby kreatywne i – przy zastosowaniu odpowiednich wobec nich metod – zdolne do współpracy i nauki. Koło ma również w planach starania o wdrożenie rozwiązań w systemie oświaty, które pozwolą dzieciom z ADHD na efektywną naukę w szkole.

Jubileusz Koła rozpoczął się 28 marca konferencją „Z ADHD w dorosłość”, odbywającą się w Klubie 13 Muz przy pl. Żołnierza Polskiego 2. Uczestników powitały osoby z zarządu Koła – Joanna Rysz oraz Tamara Olszewska, serdecznie dziękując wszystkim za liczne przybycie oraz przedstawiając ideę, jaka towarzyszy działalności Koła. Następnie głos zabrał prezes szczecińskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zygmunt Pyszkowski, który przybliżył zgromadzonym historię stowarzyszenia oraz jego koła specjalistycznego dla rodzin z ADHD. Gość, konferencji, posłanka Magdalena Kochan, podkreśliła rolę wsparcia samorządowego w zakresie działalności stowarzyszeń.

adhd1adhd2adhd3

Część wykładowa, skierowana do nauczycieli, psychologów, pedagogów i innych osób zainteresowanych tematyką ADHD, rozpoczęła się wykładem dr. nauk medycznych Izabeli Gorzkowskiej na temat „Całe życie z… ADHD”. Dzięki wykładowi słuchacze zapoznali się z definicjami ADHD, a także z historią podejścia do problemu, której początek miał miejsce 112 lat temu w publikacjach brytyjskiego psychiatry, Steela. Następnie doktor przedstawiła charakterystyczne objawy w przebiegu życia – u dzieci przedszkolnych, szkolnych, nastolatków i dorosłych –  a także omówiła występowanie chorób współistniejących z ADHD: zaburzeń uczenia się (m.in. dysleksji, dyskalkulii czy dysortografii), zaburzeń motorycznych, zachowań opozycyjno-buntowniczych, tików, zaburzeń lękowych czy depresji. Słuchaczom zaprezentowane też zostały wyniki badań dr. Gorzkowskiej i prof. Samochowca, dotyczących związku wczesnego używania alkoholu przez młodzież z występowaniem u niej objawów ADHD. Wyniki, wskazujące na genetyczną zależność pomiędzy obojgiem zjawisk, pozwoliły badaczom na wysunięcie postulatu konieczności wdrażania programów uświadamiających problem alkoholizmu najpóźniej w piątej klasie szkoły podstawowej.

adhd4adhd5adhd6

Po przerwie kawowej głos zabrała Marta Jerzak, która wygłosiła wykład „Z ADHD w dorosłość, czyli nadpobudliwy uczeń w szkole”. Wykładowczyni wskazała na konieczność psychoedukacji rodziców i nauczycieli w zakresie rozpoznania objawów ADHD u dziecka, a następnie wdrożenia odpowiedniej terapii (socjoterapia, trening zastępowania agresji, psychoterapia, techniki behawioralne, farmakoterapia). Podkreśliła również konieczność nauczenia się, jak żyć z objawami ADHD, oraz przedstawiła specyficzne strategie i zasady radzenia sobie z nimi (m.in. bezpieczne i nieuciążliwe sposoby ruszania się, przypominanie zasad, przywoływanie uwagi i inne wskazówki dla nauczycieli).
Następujący po wykładzie warsztat, prowadzony również przez Martę Jerzak, skierowany był do kadry pedagogicznej i osób zawodowo związanych z tematem – dał uczestnikom konkretne narzędzia metodyczne, wspierające w/w strategie i zasady.

adhd7adhd8

Materiały z konferencji dostępne będą od 29 marca na stronie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w zakładce Koła Pomocy Dzieciom z ADHD.

Jubileusz zakończył się koncertem charytatywnym na rzecz Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży z ADHD w Szczecinie, który odbył się w Elefunk the Club. Wystąpili: DJ HARD CUT, Respect Us, Vinders, Adler Party, Damian Rybicki – Fulltimedreamer, formacja taneczna S-5-5.

Koło Pomocy Dzieciom z ADHD przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci serdecznie zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów, którzy na codzień borykają się z problemem ADHD, do korzystania ze wsparcia w zakresie radzenia sobie z tą chorobą.
Koło Pomocy Dzieciom z ADHD
ul. Pocztowa 31-33, Szczecin
Przewodnicząca Koła: mgr inż.Tamara Olszewska
tel. 505-156-895
profil FB Koła

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: