Expert Kids – centrum edukacji dziecka

EXPERT KIDS to nowoczesne centrum edukacyjne dla dzieci, które powstało wyłącznie z myślą o nich i dla nich. Jest to miejsce, które oferuje najmłodszym szeroki wachlarz zajęć edukacyjno-rozwojowych z głównym naciskiem na kształcenie językowe oraz kształcenie zintegrowane z elementami języka obcego. Jest to miejsce, gdzie dzieci jednocześnie się uczą i dobrze bawią. Celem wszystkich zajęć jest stymulowanie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, psychoruchowego oraz umiejętności dzieci na polu muzycznym, plastycznym czy językowym.

EXPERT KIDS wie, jak ważne jest wyposażenie dziecka już we wczesnym dzieciństwie w umiejętności uczenia się, adaptowania do zmieniających się warunków, nawiązywania kontaktów. Powstało właśnie po to, by pomagać rodzicom i opiekunom w tworzeniu optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju potencjału dzieci i wspierać w trudach wychowania najmłodszych obywateli świata.

expert1W roku szkolnym 2015/2016 oferujemy szereg kursów dla dzieci oraz młodzieży z języka angielskiego oraz niemieckiego. W tym roku wszystkie kursy będą odbywały się w naszej nowej siedzibie na ulicy Żubrów, a także w dwóch filiach: na ulicy Morenowej oraz Rodakowskiego. Szczegółowy grafik oraz cennik dostępny na naszej stronie: www.expert-kids.pl

expert3Misją naszej szkoły jest nie tylko stworzenie dzieciom możliwości rozwoju w obszarze inteligencji językowej, ale także ich rozwój w pozostałych sferach. Dlatego też na każdych zajęciach wykorzystywane są formy i techniki rozwijające zdolności muzyczne, przestrzenne, logiczno-matematyczne, kinestetyczne, inter- i intrapersonalne. Dzieci wchodzą w interakcje z rówieśnikami, grają i bawią się, ucząc się zasad pracy i współpracy w grupie, rywalizując i integrując się z innymi.

Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Szczecinie realizującym autorski program Musical Babies. To zajęcia muzyczno-ruchowe po angielsku dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do lat 3 z opiekunem.

expert2 Mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajanie języka obcego: wczesnego, bezstresowego osłuchania się z językiem, zabawy z rytmem z muzyką klasyczną i ruchem.

expert4Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Na ich etapy składa się śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą i rodziców/opiekunów przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia wykształcające poczucie rytmu, zabawy ruchowe oraz taniec do muzyki ludowej i etnicznej. Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach.

W naszej ofercie znajduje się również organizacja urodzin, imprez okolicznościowych, a także półkolonii, kolonii i obozów.

Serdecznie zapraszamy!

Expert – grupa edukacyjna

www.expert-kids.pl

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: